ระบบย้ายตัวละคร Ran-Club ไป Ran-Guard

เปิดให้ย้ายตั้งแต่วันนี้ถึง 28 ก.พ. เท่านั้น

ID :
Password :

วิธีการใช้งาน (กรุณาอ่านวิธีทำอย่างละเอียด)

  • Login ด้วย ID/Pass ของ Ran-Club
  • กด ทำการย้าย
  • รอประมวลผลจนเสร็จ
  • ในกรณี ถ้าขึ้นไอดีซ้ำ ทางระบบจะมีให้ผู้เล่นทำการตั้งไอดีใหม่ ส่วนพาสเข้าเกมส์เหมือนเดิม
    หลังจากเปลี่ยนแล้ว ให้ล็อคอินเพื่อย้ายอีกครั้ง
  • หลังจากย้ายไอดีเรียบร้อยให้ทำการอัพแพท และเข้าเล่นได้ทันที


แล้วพบกันที่ Ran-Guard
คลิกเพื่อเข้าสู่ Ran-Guard